ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจฯ "UBS CAMP 2020" (บริหารศาสตร์) (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจฯ "UBS CAMP 2020" (บริหารศาสตร์)
ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าค่ายโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจฯ "UBS CAMP 2020" (บริหารศาสตร์) ตอบแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ (คลิ๊กเพื่อกรอกข้อมูล)
1. ทั้งนี้ หากนำเอกสารมาวันเข้าค่ายไม่ครบตามที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่าย UBS Camp 2020
2. ให้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมค่ายฯ ภายใน 23.59 น. ของวันที่ 5 สิงหาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจฯ "ค่ายดอกพยอม" (พยาบาลศาสตร์) วันแรก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจฯ "ค่ายดอกพยอม" (พยาบาลศาสตร์) วันสอง
ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าค่ายโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจฯ "ค่ายดอกพยอม" (พยาบาลศาสตร์) ตอบแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ "ภายในวันที่ 5 ส.ค.63" (คลิ๊กเพื่อกรอกข้อมูล)

ประชาสัมพันธ์กำหนดการโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร Dream to Science /สนใจสมัครผ่านฟอร์ม มหาวิทยาลัย >>(คลิ๊กสมัคร)
สอบถามข้อมูลได้ที่ไลน์ (@dream2sciubu) หรือเฟสบุ้ค ค่าย Dreame to Science

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจฯ "เส้นทางสู่ฝัน ให้ฉันเป็นเภสัชกร" (เภสัชศาสตร์)
ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าค่ายโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจฯ "เส้นทางสู่ฝัน ให้ฉันเป็นเภสัชกร" (คณะเภสัชศาสตร์) ตอบแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ (คลิ๊กเพื่อกรอกข้อมูล) พร้อมแนบหนังสือขออนุญาติเข้าร่วมโครงการจากผู้ปกครอง (คลิ๊กดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือ)

คณะวิทยาศาสตร์
(ปิดรับสมัคร)

คณะเกษตรศาสตร์
(รับสมัคร ถึงวันที่ 15 ส.ค.63)!ด่วน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
(ปิดรับสมัคร)

คณะเภสัชศาสตร์
(ปิดรับสมัคร)

คณะบริหารศาสตร์
(ปิดรับสมัคร)

คณะศิลปประยุกต์ฯ
(รับสมัคร ถึงวันที่ 8 ส.ค.63)!ด่วน

คณะนิติศาสตร์
(รับสมัคร ถึงวันที่ 22 ส.ค.63)

คณะรัฐศาสตร์
(รับสมัคร ถึงวันที่ 15 ส.ค.63)!ด่วน

คณะพยาบาลศาสตร์
(ปิดรับสมัคร)


เกณฑ์การสมัคร และวัน
ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

ลงทะเบียน/พร้อมระบุสาขาในการสมัครเข้าร่วมโครงการ
หมายเหตุ : ลงทะเบียนเสร็จแล้วรอตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ และยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตามช่วงวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดถึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการฯได้