ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจฯ "ค่ายว่าที่นักกฎหมายรุ่นใหม่ ครั้งที่ 8" (คณะนิติศาสตร์) (เพิ่มเติม) (เข้าค่ายวันที่ 14 -15 พ.ย.2563) (รายละเอียดกำหนดการ)
ตอบรับเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 (รับ 200 ท่านแรกที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการ)
กรอกข้อมูลตอบรับได้ที่ >>แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมโครงการค่าย ว่าที่นักกฎหมายรุ่นใหม่ <<
ตรวจสอบรายชื่อผลการตอบรับเข้าร่วมโครงการอีกครั้งวันที่ 9 พ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564

(คณะเกษตรศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์ / คณะเภสัชศาสตร์ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะบริหารศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ / คณะรัฐศาสตร์ / คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ / คณะพยาบาลศาสตร์)
ขอให้ผู้ผ่านเกณฑ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา กรอกแบบฟอร์แจ้งความจำนงเข้าศึกษา ผ่านระบบออนไลน์
ระหว่างวันที่ 10-31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่ >>แบบฟอร์มแจ้งความจำนงเข้าศึกษา รอบ Portfolio <<

ประกาศรับสมัครเข้าค่ายโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจฯ "ค่ายเส้นทางสู่ครูพรีเมี่ยม (คณะศิลปศาสตร์/วิทยาศาสตร์) รับสมัครบัดนี้ถึง 8 พ.ย. 2563 (เข้าค่ายวันที่ 14 พ.ย.2563) ลงทะเบียนและสมัครได้ที่ https://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp
กรณีนักเรียนที่สมัครค่ายศึกษาศาสตรบัณฑิต ให้ส่งไฟล์เรียงความหัวข้อ "แรงบันดาลใจในการเรียนในหลักสูตร" ที่อีเมล์ Bacheloreducation.ubu@gmail.com

ประกาศรับสมัครเข้าค่ายโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจฯ "ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 9" (คณะรัฐศาสตร์) รับสมัครวันที่ 12 ต.ค.-22 พ.ย. 2563 (เข้าค่ายวันที่ 28-29 พ.ย.2563) ลงทะเบียนและสมัครได้ที่ https://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

ประกาศรับสมัครเข้าค่ายโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจฯ "ค่ายศิลปศาสตร์ 2564" (คณะศิลปศาสตร์) รับสมัครวันที่
1 ต.ค.-1 พ.ย. 2563 (เข้าค่ายวันที่ 16 พ.ย.2563)
ลงทะเบียนและสมัครได้ที่ https://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

คณะศิลปศาสตร์
(เปิดรับสมัคร 1 ต.ค.-1 พ.ย.63)

คณะรัฐศาสตร์
(เปิดรับสมัคร 12 ต.ค.-22 พ.ย.63)

โครงการค่าย ศึกษาศาสตร์ (ศษ.บ.)
(เปิดรับสมัคร บัดนี้ - 8 พ.ย.63)


ลงทะเบียนก่อนสมัคร
เข้าร่วมโครงการ

เข้าระบบรับสมัคร
และกรอกใบสมัคร

อ่านคำแนะนำ
วิธีการสมัคร

หมายเหตุ : เมื่อสมัครเสร็จแล้วรอตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ และยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตามช่วงวัน-เวลา

              ที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด ถึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้