ประกาศรายชื่อโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2
โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ กรอกแบบฟอร์แจ้งความจำนงเข้าศึกษา ผ่านระบบออนไลน์
ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2563 -- > > แบบฟอร์มแจ้งความจำนงเข้าศึกษา
ตรวจสอบรายชื่อ - - > > คณะเกษตรศาสตร์ / คณะศิลปศาสตร์ / คณะศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต / คณะนิติศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจฯ "ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 9" (คณะรัฐศาสตร์)
(เข้าค่ายวันที่ 28-29 พ.ย.2563) ตอบรับเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563
กรอกข้อมูลตอบรับได้ที่ >>แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมโครงการค่ายรัฐศาสตร์<<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจฯ "ค่ายเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2" (คณะเกษตรศาสตร์) (เข้าค่ายวันที่ 26 -27 พ.ย.2563) (รายละเอียดกำหนดการ)

ประกาศรับสมัครเข้าค่ายโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจฯ "ค่ายเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2" (คณะเกษตรศาสตร์) รับสมัครวันที่ 2 พ.ย.-20 พ.ย. 2563 (เข้าค่ายวันที่ 26-27 พ.ย.2563) ลงทะเบียนและสมัครได้ที่ https://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

ประกาศรายชื่อผู้แจ้งความจำนงเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจฯ ประจำปีการศึกษา 2564
(คณะเกษตรศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์ / คณะเภสัชศาสตร์ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะบริหารศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ / คณะรัฐศาสตร์ / คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ / คณะพยาบาลศาสตร์)
ขอให้ผู้ที่แสดงความจำนงเข้าศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ (รายละเอียดโครงการ)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา2564 ระหว่างวันที่ 4 พ.ย.-15 ธ.ค. พ.ศ. 2563
ที่ >>ระบบรับสมัครเข้าศึกษา ม.อุบลราชธานี <<

ประกาศรับสมัครเข้าค่ายโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจฯ "ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 9" (คณะรัฐศาสตร์) รับสมัครวันที่ 12 ต.ค.-22 พ.ย. 2563 (เข้าค่ายวันที่ 28-29 พ.ย.2563) ลงทะเบียนและสมัครได้ที่ https://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp
 

คณะศิลปศาสตร์
(เปิดรับสมัคร 1 ต.ค.-1 พ.ย.63)

คณะรัฐศาสตร์
(เปิดรับสมัคร 12 ต.ค.-22 พ.ย.63)

โครงการค่าย ศึกษาศาสตร์ (ศษ.บ.)
(เปิดรับสมัคร บัดนี้ - 8 พ.ย.63)

คณะเกษตรศาสตร์
(เปิดรับสมัคร 4 - 20 พ.ย.63)


ลงทะเบียนก่อนสมัคร
เข้าร่วมโครงการ

เข้าระบบรับสมัคร
และกรอกใบสมัคร

อ่านคำแนะนำ
วิธีการสมัคร

หมายเหตุ : เมื่อสมัครเสร็จแล้วรอตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ และยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตามช่วงวัน-เวลา

              ที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด ถึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้