ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจฯ ปี 2566
- ค่ายสถาปนิก-นักออกแบบรุ่นเล็ก คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ Onsite
คลิ๊ก (รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ) / >>(กำหนดการ)
- ค่ายดอกพะยอม คณะพยาบาลศาสตร์ Onsite คลิ๊ก (รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ) / >>(กำหนดการ) กลุ่ม 1 วันที่ 9 ก.ค.65/กลุ่ม 2 วันที่ 10 ก.ค.65

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
- ค่ายคณะบริหารศาสตร์ (ครั้งที่ 1) UBS#1 Online
>>(กำหนดการ) รับสมัครระหว่างวันที่ 11- 21 มิ.ย.65 (ขยายถึง 23 มิ.ย.65)
- ค่ายดอกพะยอม คณะพยาบาลศาสตร์ Onsite >>(กำหนดการ) รับสมัครระหว่างวันที่ 17- 27 มิ.ย.65
- ค่ายสถาปนิก-นักออกแบบรุ่นเล็ก คณะศิลปประยุกต์ฯ (ครั้งที่ 1) Onsite >>(กำหนดการ) รับสมัครระหว่างวันที่ 17- 27 มิ.ย.65 (ขยายถึง 1 ก.ค.65)
- ค่ายคณะอื่น ๆ >>(รอกำหนดการ) เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย.65 เป็นต้นไป

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจมหาวิทยาลัยฯ
1.) แบบสำรวจความต้องการและความคาดหวัง
2.) แบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา
และหลักสูตรหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการออกแบบ

คณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 1 Onsite 20 ส.ค. 65

(เปิดรับสมัคร 25 มิ.ย.-5 ส.ค.65)

คณะเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 1 Onsite 23-24 ก.ค. 65

(เปิดรับสมัคร 25 มิ.ย.-8 ก.ค.65)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
Onsite 20-21 ส.ค.65 (2 กลุ่ม)

(เปิดรับสมัคร 25 มิ.ย.-5 ส.ค.65)

คณะเภสัชศาสตร์
Onsite

(เปิดรับสมัคร 6 ก.ค.-19 ส.ค.65)

คณะบริหารศาสตร์
ครั้งที่ 2 Online 23-24 ก.ค. 65

(เปิดรับสมัคร 27 มิ.ย.-20 ก.ค.65)

คณะศิลปศาสตร์
Onsite 26 ส.ค.65

(เปิดรับสมัคร 25 มิ.ย.-5 ส.ค.65)

หลักสูตรศึกษาศาสตร์ (ศษ.บ.)
Onsite

(รอติดตามการรับสมัคร)

คณะศิลปประยุกต์ฯ
ครั้งที่ 1 Onsite 9 ก.ค. 65

(เปิดรับสมัคร 17-27 มิ.ย.65)

คณะรัฐศาสตร์
ครั้งที่ 1 Onsite 20-21 ส.ค.65

(รับสมัคร 25 มิ.ย.-5 ส.ค.65)

คณะนิติศาสตร์
ครั้งที่ 1 Onsite 20-21 ส.ค.65

(รับสมัคร 25 มิ.ย.-5 ส.ค.65)

คณะพยาบาลศาสตร์
Onsite 9-10 ก.ค.65 (2 กลุ่ม)

(ปิดรับสมัคร)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ
ครั้งที่ 1 Online 20 ส.ค.65

(เปิดรับสมัคร 25 มิ.ย.-5 ส.ค.65)


ลงทะเบียนก่อนสมัคร
เข้าร่วมโครงการ

เข้าระบบรับสมัคร
และกรอกใบสมัคร

อ่านคำแนะนำ
วิธีการสมัคร

.

หมายเหตุ : เมื่อสมัครเสร็จแล้วรอตอบรับเข้าร่วมโครงการในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
              และเข้าร่วมโครงการตามช่วงวัน-เวลา ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด