ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจฯ ปี 2566
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจฯ ปี 2566
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
- ค่ายยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 23 ตุลาคม 2565 (กิจกรรม Onsite วันที่ 28 ต.ค.65)
- ค่ายยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 4 รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤศจิกายน 2565 (กิจกรรม Online วันที่ 26-27 พ.ย.65)

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจมหาวิทยาลัยฯ
1.) แบบสำรวจความต้องการและความคาดหวัง
2.) แบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา
และหลักสูตรหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการออกแบบ

คณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 3 Online 17 ก.ย. 65

(รับสมัครถึง 11 ก.ย.65)

คณะเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 3 Onsite

(รับสมัครถึง 4 ก.ย.65)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
Onsite 20-21 ส.ค.65 ( 2 กลุ่ม)

(เปิดรับสมัคร 25 มิ.ย.-5 ส.ค.65)

คณะเภสัชศาสตร์
Onsite 3-4 ก.ย.65

(เปิดรับสมัคร 6 ก.ค.-19 ส.ค.65)

คณะบริหารศาสตร์
ครั้งที่ 3 Online 20-21 ส.ค. 65

(รับสมัคร 25 ก.ค.-17 ส.ค.65)

คณะศิลปศาสตร์
Onsite 26 ส.ค.65

(รับสมัคร 25 มิ.ย.-5 ส.ค.65)

หลักสูตรศึกษาศาสตร์ (ศษ.บ.)
Onsite 27-28 ส.ค.65

(เปิดรับสมัคร 18 ก.ค.-15 ส.ค.65)

คณะศิลปประยุกต์ฯ
ครั้งที่ 4 Onsite 10 ก.ย. 65

(รับสมัคร 26 ส.ค.-4 ก.ย.65)

คณะรัฐศาสตร์
ครั้งที่ 3 Onsite (28 ต.ค.65)
ครั้งที่ 4 Online (26-27 พ.ย.65)

(3) รับสมัคร 28 ก.ย.-23 ต.ค.65
(4) รับสมัคร 28 ก.ย.-20 พ.ย.65


คณะนิติศาสตร์
Onsite (แบ่งเป็น 2 กลุ่ม)

(3-4 ก.ย.65 / 10-11 ก.ย.65)


คณะพยาบาลศาสตร์
Onsite 9-10 ก.ค.65 (2 กลุ่ม)

(รับสมัคร 11-27 มิ.ย.65)


วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ
ครั้งที่ 2 Onsite 10 ก.ย.65

(ครั้งที่ 2 รับสมัคร 8-26 ส.ค.65)


ลงทะเบียนก่อนสมัคร
เข้าร่วมโครงการ

เข้าระบบรับสมัคร
และกรอกใบสมัคร

อ่านคำแนะนำ
วิธีการสมัคร

.

หมายเหตุ : เมื่อสมัครเสร็จแล้วรอตอบรับเข้าร่วมโครงการในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
              และเข้าร่วมโครงการตามช่วงวัน-เวลา ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด